Nastavenie Team Speak 3

22.09.2016

1. krok   Stiahnutie programu

Stiahnite si program         Team Speak 3  podľa svojho  operačného systému. A naištalujte si ho.

2. krok

Otvorte si program Team Speak 3 client .

3. krok  Pripojenie na TEAM SPEAK 3

                   Potvrdiť  tlačidlo pripojiť /connect .

4. krok

Po otvorení okna zadajte nasledovné do koloniek.

SERVER ADRESS : zadajte adresu servera kam chcete aby vás pripojilo .

Naša ardresa je : svether.eu

PREZÝVKA : zadajte Vašu prezývku akú máte v hre . Totiž bude si vás pamätať na servery .

5. krok   Hlavne shromaždište

Objavíte sa v HALAVNOM SHROMAŽDIŠTI skadiaľ  sa dvojklikom  premiestnite do čekárny .

Odtadiaľ si vás môžeme premiestniť do našich ROOMIEK . Aby sme Vám mohli dať práva na ich využívanie .

6. krok  Čekárna

Ak sa objavíte v čekárne treba vydržať a my si vás prehodíme do našej ROOMKY . Kde vám dáme práva na využívanie nášho TEAM SPEAKU a ROOMIEK .

7. krok  Pridanie si SERVERU do záložiek

Potvrdte si záložky / bookmarks  .                           A následne  Pridať k záložkam "Add to bookmarks"    Kde sa Vám objaví tabulka .

  

8. krok

Po otvorení okna sa nastavuje nasledovné :

Popis : ...

Adresa : zadajte adresu servera , ak ju tam            nemáte . 

Prezývka : prezývku zadajte podľa NICKU v hre

Základný kanál  "base channel"  : Zaškrtnutie tlačidla , slúži na pripojenie sa priamo do ROOMKY .Hned po otvorení PROGRAMU.

Pripojiť po štarte : zaškrtnutie má výhodu , ktorá Vás pri otvorení programu hodí priamo k SERVERU a ROOMKY ktorú ste si vybrali .

" Nezabudnite na APLLY . "

9.krok  Nastavenie TEAM SPEAKU

Potvrdte NASTAVENIA "SETTINGS" .

Otvorí sa Vám okno kde si nastavíte mikrofon , reproduktor ... 

10.krok  Nastevenie mikrofonu

Zafajknite si REDUKCIA OZVENY , ECHO CANCELATION a môžete aj pokročilé nastevenia .

Odporúčam si nastaviť komunikáciu na tlačítko ! Treba si nastaviť tlačidlo , ktoré máte voľné aby sa vám nebilo z hrou . Pri komunikácii ho nezabúdajte držať ! PREČO TLAČIDLO  :  ?             1."nikoho predsa  nezaujíma čo sa      deje u vás doma , stačí len na to      aby ste povedali čo treba k hre... " 2. Výhoda tlačidla je že nemáme         ozvenu v HRE a neruší nás to.               

11.krok  Natastavenie reproduktoru

Reproduktor si nastavte hlavne podľa vašej zvukovej karty a typu komunikacie .

PLAY TEST SOUND je na otestovanie vašich nastávení prehrávania.

12.krok  Nastavenie chatu 

Nastavte si chat podľa Vás ... , 

13.krok  Offline správy

Offline správy služia na komunikaciu medzi Vašimy priatelmi  na TEAM SPEAKU . Kedy    pri  prihlásení sa na TEAM SPEAK si Váš priateľ môže prečítať vašu správu . 

Info o offline správe  Vám ukáže dole v CHATE hneď po prihlásení sa . Alebo si ju môžete prečítať priamo v offline správach. 

14.krok  Okno Offline  Správ

 

Tu sa Vám zobrazia správy , kde si prečítate kto a čo Vám písal.

15.krok  Zmeniť si prezývku v ROOMKE

Pravým tlačidlom na myši si kliknite na svoje meno a mate ponuku ... Kde si môžete zmeniť Vašu prezývku .

16.krok    CHAT priamo v ROOMKE .

Píše sa tu priamo v okne kde si to to Vaši priatelia z ktorýmy ste v ROOMKE môžu prečítať.

17.krok  

Posielanie si OBRAZKOV či iných súborov cez TEAM SPEAK

 

Myškou prejdite na ROOMKU kde sa nachádzate a pravým tlačidlom na myši kliknite . Potom si vyberte položku open the browser .

18.krok

Otvorí sa vám okno , kde máte subory na stiahnutie .