Videa

Ako to funguje - odhalovanie vozidiel


Nastavenie na zvyšenie FPS


Ako hrať IS-3

Vysvetlenie mechanik priebojnosti


Ako hrať autoloadery


Ako hrať  ŠKODA TVP T 50/51